Talentbaseret Rekruttering

 

Talentbaseret Rekruttering & Headhunting

Rekruttering behøver hverken være besværligt eller dyrt.

Talents Recruit tilbyder professionel og effektiv hjælp til hele eller dele af rekrutteringsprocessen, så I får tid til at fokusere på de spændende opgaver og kan arbejde med de ting, der lader jer op.

Vi tilbyder altid en fleksibel løsning, som dækker jeres behov og kan hjælpe jer med de udfordringer I måtte have inden for rekruttering, employer branding samt pre- og onboarding.

%

har udfordringer med at tiltrække stærke talenter

%

synes udvælgelsesfasen er den mest krævende

%

oplever forbedret retention rate med effektiv onboarding

MIX OG MATCH

For at du kan få frigivet mest mulig tid til dét, du er god til og synes er sjovt, kan Talent Recruit hjælpe dig med rekruttering & headhunting af talenter til din virksomhed.

Du kan få hjælp til hele eller dele af rekrutteringsprocessen, ligesom vi kan indgår som strategiske og fortrolige sparringspartnere i forbindelse med alt indenfor følgende områder:

 • Headhunting & Search efter egnede kandidater
 • Selection af indkomne ansøgere
 • Screeningssamtaler med kandidater
 • Afslag til uegnede ansøgere
 • Udarbejdelse af stillingsannoncer
 • Annoncering og eksponering af stillingsopslag
 • Digitalisering af rekrutteringsprocesserne
 • Personlighedstests (Talenttest og IQ test samt feedback herpå
 • Referencer på kandidater
 • Afholdelse af jobsamtaler
 • Sparring omkring udvælgelse af kandidater
 • Strategi for Employer Branding
 • Pre- og Onboarding og øvrig
  rådgivning omkring teamoptimering.

HEADHUNTING

HRNavigator v/ Gilberg Talents Recruit yder 100% diskret headhunting af ledere og specialist profiler, når I har brug for hjælp til at ansætte talenter.
Headhunting kræver benarbejde og kan være en længere proces end en almindelig rekrutteringsproces, men vores metode sikrer at vi kommer i mål som aftalt.

SEARCH & SELECTION

Vi hjælper jer med at sortere og udvælge de mest velegnede kandidater til jobbet.
Vi anvender online, GDPR-sikre værktøjer og databaser, som sikrer en effektiv proces og screening af kandidaterne, inden I får de mest kvalificerede kandidater til samtale.
En let og overskuelig proces for jer.

TALENTTEST

Vi lægger stor vægt på at finde det rette match. Derfor tilbyder jeg altid screening af kandidater med en Talenttest som en fast del af mine ydelser. En talenttest er et værdifuldt værktøj, der også kan anvendes ved pre- og onboarding og samt samt i forbindelse med MUS, udvikling af ledere, medarbejdere og teams.

Effektiv rekrutteringsproces

Talents Recruit jagter altid de bedste talenter og det er vigtigt for os, at vi skaber det rigtige match HVER GANG.

Derfor lægger vi vægt på at foretage et grundigt og professionelt rekrutteringsarbejde, hvor vi vurderer såvel faglige som personlige egenskaber, og vores metode og proces er med til at sikre, at alle kandidater får en god behandling. 

De fleste opgaver vi løser har vores kunder vist os tillid til at varetage hele processen. Vi arbejdet helt transparent og har har beskrevet vores proces her, for at både du og kandidaterne ved, hvad de kan forvente.

 AFKLARENDE SAMTALE

Vi starter vi altid med en gratis afklarende samtale, hvor vi afdækker jeres virksomheds behov og får formuleret kravene til jeres nye medarbejder. Har I brug for rådgivning omkring teamoptimering og ledelse, kan vi også hjælpe med det.

Herefter udarbejder vi en rekrutteringsaftale og en succesprofil, som I skal godkende, inden vi går i gang med vores search.

Det er vigtigt for os at sikre et rigtigt match. Derfor vil der som standard altid være en GRATIS talenttest af den nærmeste leder og 2-3 medarbejdere, så vi er sikre på at jeres nye medarbejder passer ind i teamet. Den data vi får fra vores talenttests har en afgørende faktor, for at sikre et den kontekst medarbejderen skal passe ind i er klart defineret.

Det er den ansættende leder eller HR, der laver jobprofilen, hvor det beskrives hvilke kvalifikationer og kompetencer som er nødvendige samt hvilken baggrund og erfaring, der forventes af kandidaten. Vi hjælper naturligvis gerne.

Vi vil sammen afdække, hvilke personlige egenskaber kandidaten skal have, for at kunne udfylde stillingen optimalt.

STILLINGSOPSLAG DER TALER TIL TALENTERNE

Når I har udarbejdet en klar jobprofil og I har godkendt vores succesprofil, så udarbejder vi et stillingsopslag, hvor vi sørger for at vores beskrivelse af opgaverne taler direkte til de talenter, vi leder efter til den konkrete stilling.
Det er med til at tiltrække de rette talenter.


UN BIAS REKRUTTERING

Vi screener først på fremmest på talentet og spørger hverken ind til alder eller køn i løbet af processen. Vi tror på at talentet er det vigtigste for at kunne bestride et job – hverken på at køn, alder, etnicitet, udseende eller herkomst er afgørende for om kandidaten kan blive en succes i jobbet. Når talentet er til stede er erfaringen bonus. 


ANNONCERING

I samråd med jer annonceres stillingen på vores side på LinkedIn samt eksternte jobdatabaser, og vi opfordrer jer til at slå stillingen op på jeres hjemmeside samt sociale medier.

Yderligere laver vi en automatisk søgning i vores Talent bank, hvor vi kender alle profilernes talenter.


ANSØGNING

Så snart den ledige stilling annonceres kan den ses her på vores hjemmeside. Kandidater kan med det samme søge jobbet direkte fra siden med en motiveret ansøgning og CV. Af hensyn til GDPR og den videre proces kan Talents Recruit kun modtage ansøgninger elektronisk via vores rekrutteringssystem.

Når vi har modtaget en ansøgning, får kandidaten automatisk en bekræftelse.

 

SCREENING AF KANDIDATER MED TALENT TEST

Typisk vil hovedparten af kandidater blive tilbudt en talent test som en del af rekrutteringsprocessen. Dette gør at vi tidligt i processen kan sikre at kandidaterne har talent for at bestride jobbet.
Vi anvender også talent tests som screening, fordi vi ikke vil risikere, at de rette talenter bliver udelukket pga. et misvisende CV.
Talent screening er også en del af vores proces, fordi vi ønsker at sikre, at de kandidater, vi præsenterer jer for har netop de talenter, som succesprofilen indeholder.

Alle kandidater der har et talent mix, der matcher succesprofilen vil ydermere blive screenet telefonisk eller online, inden vi sender dem videre til jer som kunder eller giver dem et afslag.

Vi sender afslag til alle kandidater vi ikke mener er et match i forhold til stillingsprofil og succesprofil løbende. Det gør vi, fordi vi synes det er mest fair over for kandidaterne, at de ikke skal trækkes gennem lange rekrutteringsforløb, hvis de alligevel skal have afslag.

Med udgangspunkt i talent mix og øvrige kvalifikationer, udvælger vi typisk 2-4 kandidater, som vi præsenterer for jer sammen med en kandidat- og en talent beskrivelse, som giver jer et godt udgangspunkt for jeres samtale med kandidaten.

SAMTALER

Til en samtale kan I vælge at have os med fysisk eller online, eller selv at håndtere samtalerne.
Vi anbefaler, at I fokuserer på kandidaternes faglighed og jeres kemi under samtalerne, samt sørger for at kandidaterne får et godt indblik i jeres virksomhed og rollen.
Husk også at informere om hvilke tilbud og udviklingsmuligheder I tilbyder jeres medarbejdere, samt hvilke vilkår der hører til rollen.

INDHENTNING AF REFERENCER

Vi kan også hjælpe med at indhente referencer for kandidaterne. Typisk mellem 2 og 4 referencer. Det kræver altid kandidatens samtykke, inden vi tager fat i referencerne. Under samtalerne med referencerne stiller vi spørgsmål som er med til at afdække kandidaternes faglige kvalifikationer og bekræfte talent testens resultat.


ANSÆTTELSE

Det endelig valg af kandidat til ansættelse beror som regel af en kombination af de indtryk samtalen har medført, faglige kompetencer og talent mixet. Det er ofte marginaler, der gør udfaldet, men det bør altid være med fokus på at vælge den kandidat, som vil trives bedst i rollen og matche nærmeste leder samt teamet de skal indgå i.

Når den rette kandidat er ansat, giver vi et afslag til de resterende ansøgere.
Kandidater der har været til samtale vil altid få et mundtligt afslag.