Talenttest

 

Talentudvikling & Adfærdstræning

Dit unikke talent mix afspejler dine kognitive evner, dine handlingsmønstre og måder du reagerer på.

Skab bevidsthed omkring din unikke talent-sammensætning med en Talent Test og få kendskab til hvordan du skal holde energiniveauet højt, samt hvordan du skal navigere udenom “energi-røvere”, så du kommer til at føle dig i dit rette element
HELE DAGEN – HVER DAG.

Det handler om at have fokus på at lave netop dét, der driver DIG – og undgå at have en dag fuld af opgaver, der dræner dig.

Talenttest

Afhængig af behov og opgaven anvender vi TT38 fra Talents Unlimited, Play Your Talent eller Talent Discovery fra FirstMind som talent-screeningsværktøj.

Både TT38, Play Your Talent og Talent Discovery er alle baseret på udsagn man skal tage stilling til og tager ca. 30 minutter at gennemføre. Alle er komplekse tests, men med simple spørgsmål, og du ender du med at tage stilling til alle elementer mindst 12 gange på forskellig vis. og testen er således bedre valideret end eksempelvis DISC.

Ved at træne din adfærd og din personlige kommunikation med udgangspunkt i deres talent sammensætning, effektiviserer du dit arbejde, og opnår klarhed omkring, hvad der skal til for at have - og bevare høj trivsel og arbejdsglæde i dit liv.

 

%

af en medarbejders performance afhænger af samspillet med lederen

%

mindre sygefravær, når du arbejder ud fra talentbaseret ledelse

%

fald i medarbejderomsætning ved optimal udnyttelse af talenter

Talenttest i forbindelse med rekruttering

Vi ved at 70% af medarbejderens performance er afhængig af samspillet med nærmeste leder. I forbindelse med rekruttering anbefaler vi derfor altid at du, ud over test af kandidaterne, også tester nærmeste leder – og optimalt set HELE teamet, så du også kender den kontekst din nye medarbejder skal ingå i.

Talenter afspejler kandidatens kognitive evner, adfærdsmønstre og andre måder, som han/hun reagerer på. Arbejder man med sine toptalenter, vil man være mere effektiv og levere flere og bedre resultater, end hvis man arbejder med sine midter- eller bundtalenter. Tilmed er det energigivende og sjovt, at kunne aktivere sine toptalenter, og det vil være med til at øge ens engagement og generelle trivsel.

Modsat vil man formentlig hurtigere blive drænet for energi, når man arbejder med sine bundtalenter, og risikoen for at arbejdet er fejlbehæftet øges, ligesom man vil lave overspringshandlinger, blive ineffektiv samt demotiveret.

Test og rapport

De store Talenttests består af ca. 440 spørgsmål og tager ca. 30 minutter at gennemføre. Spørgsmålene optræder parvist i en ipsativ opstilling. Det betyder, at man skal tage stilling til, i hvor høj grad man er enig eller uenig i et udsagn, samt beslutte hvilket af to udsagn man relaterer mest til.

Således danner testen et billede af det relative styrkeforhold mellem kandidatens talenter.

Hvert element, som bliver testet, ender kandidaten med at tage stilling til mindst 12 gange på forskellig vis. Dette sikrer høj validiteten af resultaterne.

Når man har taget Talenttesten, bliver der genereret en testrapport på baggrund af resultaterne. Rapporten er cirka 20 sider lang, og indeholder en komplet oversigt over talenterne, samt en vurderinger af, hvordan disse talenter har indflydelse på kandidatens adfærd i dagligdagen. Den indeholder endvidere 9 grafer, som hver fortæller noget om, hvordan kandidaten bedst iscenesættes professionel. Rapporten vil hjælpe dig og dit team med at opnå en forståelse for egne og hinandens talenter, og hvordan I kan bruge talenterne til at udvikle jer og forbedre produktivitet, trivsel og accept af hinanden.

HVAD ER DIT UDBYTTE VED TALENTTESTEN

Når du investerer i dig selv (og dit team) med en Talent test, får du en lang rapport med en komplet oversigt over det individuelle talent mix.

Rapporten giver dig foruden oversigten over top- og bund talenter, forskellige grafer som fortæller dig, hvordan du bedst kan udfolde dit potentiale.

Du vil få indsigt i hvilke stress parametre du skal være opmærksomme på, og hvordan du kan minimere risikoen for at blive udbrændt.

Du får et klart billede af, hvad der driver dig, samt hvordan du holder motivationen oppe.

Når du kender til dine egne drive- og motivationsfaktorer, vil det også øge forståelsen for hvilke parametre andre opererer ud fra. Du kan således opleve større forståelse og rummelighed overfor andre og deres bevæggrunde.

Testen viser endvidere, hvordan du bedst indgår i et team, samt hvilke innovative og salgsmæssige opgaver der vil være mest optimale for dig.

Endelig giver testen dig et overblik over dine overordnede psykologiske dimensioner, som forskning, og hvor dit udviklingspotentiale ligger baseret på dine talenter.

Når du vælger et forløb med talentudvikling hos os, så hjælper vi dig med at få indsigt i dine styrker og svagheder, og giver dig værktøjerne til at udnytte dit potentiale optimalt.

Ved at træne dig i din personlige kommunikation med udgangspunkt i din talent sammensætning, hjælper vi dig med at optimere kvaliteten i dit arbejde, opnår du en klarhed omkring, hvad der skal til for at være mere effektiv og bevare glæden i dit arbejde.