Onboarding

 

Onboarding

Med en succesfuld Onboarding-strategi kommer jeres nye medarbejdere hurtigere til at skabe organisatorisk og økonomisk værdi. Samtidig sikrer en god onboarding, at I kan fastholde nye talenter, ved at de føler sig integreret i virksomhedens kultur.

Hvad handler onboarding om?

Onboarding handler om at give en ny medarbejder den bedste start i virksomheden.
En god Onboardingstrategi indeholder en plan for de processer, der skal sikre, at den nye medarbejdere føler sig motiveret og engageret – ikke kun på 1. arbejdsdag, men den første tid i virksomheden.

Onboarding handler om at skabe mulighed for at medarbejderen nemt kan tilegne sig den viden og adfærd, der skal til, for at opnå effektivitet og produktivitet, hurtigst muligt.
Det er meget mere end blot at sørge for at alt det administrative, it mm. er på plads inden opstart.

Opstartsproces

Det er her tjeklisten hives frem. Alle de praktiske forhold skal være på plads, så medarbejderen har alle forudsætninger for at kunne udføre sit job. Der skal være styr på udlevering af hardware, software, it-adgange, telefon og hjælpemidler mm.
Derudover skal der være skabt de fysiske rammer, og medarbejderen skal have en “buddy” tilknyttet, som indgår i nært fællesskab med den nye medarbejder.

Løbende samtaler

Løbende samtaler er med til at fastholde medarbejderens motivation og arbejdsglæde. Man bør lave surveys og drøfte de observationer og overvejelser medarbejderen har gjort sig. Det handler ikke kun om at måle produktiviteten, men om at sikre sig, at medarbejderen får løbende feedback og forståelse for kultur, regler og processer, samarbejde og kompetenceudvikling.

Talentudvikling

Ved at anvende TT38 Talenttesten får I et klart billede af jeres nye medarbejder, hvilke styrker og svagheder, der skal tages højde for, samt hvordan medarbejderen passer ind i teamet. I får et værktøj til at skabe indgående kendskab til hver medarbejders unikke talenter, motivation og drive, og opskriften på, hvordan I bedst får integreret jeres nye medarbejder og øge forretningens output. 

Godt fra start

Det handler om at skabe en strategi, der fastholder medarbejderen og bidrager til fortsat motivation, så medarbejderen føler sig som “en del af flokken”. Man kalder det “organisatorisk socialisering”.

Der er mange forhold, der skal passe sammen, for at man kan sikre, at den nye medarbejder passer ind i teamet. 

Man bør derfor starte allerede i rekrutteringsprocessen med test og afklaring omkring den nye medarbejders profil, fundament og evne til at samarbejde.
Ligeledes bør der foreligge personprofiltests af de øvrige medarbejdere samt lederen, så man er sikker på, at der sker optimal teamsammensætning.

Derudover bør man sikrer, at den nye medarbejder kommer godt fra start ved at blive introduceret til og inkluderet i de sociale og kulturelle spilleregler i virksomheden.

God Onboardingstrategi hænger sammen med arbejdsglæde, og er grobund for høj medarbejdertilfredshed og effektiv performance.

Hvorfor investere i Onboarding?

Ifølge Randsted koster det hurtigt 500.000,- DKK at ansætte den forkerte person. Tallet er baseret på lønomkostninger til medarbejderen og omkostninger i forbindelse med rekruttering og ansættelse samt den efterfølgende fratrædelse og nyansættelse af endnu en medarbejder.

Business Wire har regnet ud, at det i gennemsnit koster 25.000 DKK og 24 arbejdsdage at ansætte en ny medarbejder. Arbejdsdagene er sammenlagt for alle de medarbejdere i virksomheden, der har måtte varetage opgaver i forbindelse med rekruttering, pre- og onboarding samt oplæring af den nye medarbejder. Hertil skal lægges den tid, der går med afbrydelser i arbejdet pga. spørgsmål fra den nye medarbejder.

Det tager typisk 12-18 måneder for en ny medarbejder at blive fuldt integreret i en virksomhed og i sin rolle. Altså at nå til det punkt man kalder ‘time to performance’. En god Onboardingstrategi forkorter medarbejderens ‘time to performance’ med 70 %, som harmonerer bedre med den generelle tendens om at medarbejdere kun får 3 måneder til at bevise sit værd. Der går typisk 6 måneder før man kan måle, at de omkostninger man har haft i forbindelse med ansættelse og oplæring er tjent ind. Det såkaldte ‘break-even’.

 Når I får en succesfuld Onboardingstrategi øger I jeres medarbejders ‘retention rate’ og formindsker jeres medarbejderes ‘time to performance’. Kort sagt, bliver I bedre til at holde på jeres medarbejdere – og de kommer hurtigere til at tjene penge til jer. En god Onboardingstrategi kan forbedre medarbejderens ‘retention rate’ med 82%. En klar afstemning af forventninger i forbindelse med ansættelsen kan både påvirke motivationen, arbejdsglæden og hvor hurtigt medarbejderen når ‘time to performance’.

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

  • Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
  • Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
  • Profit: 14.4–29.4% forøgelse
  • Salg: 10.3–19.3% forøgelse
  • Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
  • Høj churn: 26.0–71.8% reduktion. (Kilde: Talents Unlimited)