HR Rådgivning

 

Rådgivning & Team udvikling

Ofte er Talentbaseret Rekruttering en del af et større puslespil, når vi arbejder med team- og virksomhedsoptimering.

Står I overfor en større transformation, omstrukturering eller en fusion, hvor reboarding eller teamoptimering er nødvendigt, kan vi hjælpe jer med at identificere præcis, hvilke profiler I skal satse på,  samt hvilket behov I har for ansættelse af nye talenter for at sikre høj performance samt stor arbejdsglæde.

LEDERUDVIKLING

Som leder kan det være svært at finde ud af, hvordan du skal agere i forhold til dit team. De har forskellige profiler og talent mix, og der kan opstå konflikter eller misforståelser, som kunne have været undgået.
Med Talentesten som værktøj kan selv nye ledere få et blueprint af alle deres teammedlemmer på kun 1 dag – som kan bruges i hele ansættelsen.

STRATEGISK RÅDGIVNING

Når I ønsker transformation og vækst, er det vigtigt, at I har betingelserne for at komme i mål med jeres vision. Vi tilbyder strategisk rådgivning og kan som jeres fortrolige sparringspartner være med til at sikre, at I får tænkt alle scenarier igennem samt får taget højde for afgørende faktorer, når I skal skabe den rigtige kultur og tiltrække talenter til jeres virksomhed.

TALENTUDVIKLING

Ved at identificere jeres top- og bundtalenter og finde ud af, hvad I er særligt gode til, får I optimeret jeres energiniveau og jeres effektivitet. Adfærdstræning og selvindsigt er en stor del af talentudvikling. Resultatet bliver optimeret perfomance og øget bevidsthed omkring jeres styrker og svagheder, samt hvordan de holdes i balance – selv når der er pres på.

%

højere medarbejder performance

%

højere medarbejderengagement

%

øget produktivitet

Hvorfor få en gennemgang af jeres talenter?

Tallene ovenfor taler for sig selv –  men der er mange grunde til at få en gennemgang af jeres talenter.
Foruden at give jer et overblik over jeres ressourcer, giver en talentgennemgang også  den enkelte leder og medarbejder indsigt i sine top- og bund talenter.
Med adfærdstræning og optimal udnyttelse af af talenterne, er der en lang række fordele for jeres virksomhed.

ORGANISATIONS UDVIKLING

Med talenterne som værktøj kan I strategisk sammesætte teams og bygge en organisation,
der er formet til at realisere optimale synergier
og generere maximal performance.

REKRUTTERING

Lav en succesprofil ud fra jeres ønsker til talenter og anvend talenttests som screeningsværktøj i rekrutteringsprocessen, for at sikre ansættelse af den rette profil.

ONBOARDING

Skab større effektivitet med strategisk og individuelt tilpasset oplæring og onboarding af nye medarbejdere, ved at kende jeres nye medarbejder indgående allerede fra dag 1.

MOTIVATION & FASTHOLDELSE

Ved at kende medarbejdernes talent mix og motivationsfaktorer, vil I få indsigt i, hvad der skal til for at motivere, udvikle og fastholde  jeres medarbejdere.

REBOARDING

Få et nuanceret overblik af alle ressourcer i virksomheden og få klar viden om, hvor jeres medarbejdere og ledere vil have de bedste forudsætninger for at blive en succes.

TEAMUDVIKLING

Skab bedre samarbejde og arbejdsglæde ved at dyrke det fælles sprong talenterne medfører. Minimer konflikter og skab forståelse for hinandens adfærd og bevæggrunde.

LEDERUDVIKLING

Styrk dit personlige lederskab. Vi sætter blandt andet fokus på temaer som ledelsessamtalens redskaber, tillidsbaseret ledelse, distanceledelse og selvledelse.

MEDARBEJDER UDVIKLING

Skab højere perfomance. Vi arbejder med optimal udnyttelse af toptalenterne og fjerne begrænsende overbevisninger, bias mv. som hænger sammen med bundtalenterne.

EMPLOYER BRANDING STRATEGI

Medarbejderrejsen er i forbindelse med Employer Branding, den oplevelse som medarbejderen skal igennem. Det er alle step fra ansættelse til ophør af ansættelse, eller reboarding hvor medarbejderen flytter til en anden stilling internt.

 

En god Employer Branding strategi tager højde for alle steps i medarbejderrejsen og indeholder klare anvisninger og mål  for, hvordan medarbejderen bliver motiveret, udviklet og en del af virksomhedskulturen.

Ved at analysere og gennemgå medarbejderrejsen og gennemtænke hvert område i processen fra rekruttering til exit-strategi, vil arbejdet udmønte sig i en strategi, som herefter skal gennem kvalitetsmøllen, testes og eksekveres.

KOM GODT FRA START MED JERES EMPLOYER BRANDING

Start med en analyse blandt nuværende og tidligere medarbejdere. Spørg dem omkring deres opfattelse og vurdering af jeres kultur, arbejdsmiljø, styrker og værdier, samt hvad der eventuelt kunne forbedres.

Spørg også kunder og samarbejdspartnere, og overvej at få lavet en undersøgelse på jeres sociale medier og hjemmeside. Undersøg jeres brand, branchen og konkurrenterne. Dan jer et helt klart billede af, hvordan andre ser jeres virksomhed, og hvordan I skiller jer ud fra jeres konkurrenter.

Herefter skal I definere en identitet – også kaldet virksomhedens ‘DNA’. Det har I måske allerede, og det er godt.
Benyt da lejligheden til at kvalitetstjekke virksomhedens corporate brand, og vær opmærksom på, at det er aligned med det aktuelle og fremtidigede arbejdsmarked, stigende kompleksitet og individuelle forventninger, og krav fra kommende generationer og stærke talenter.

Ved at analysere og gennemgå medarbejderrejsen og gennemtænke hvert område i processen fra rekruttering til exit-strategi, vil arbejdet udmønte sig i en strategi, som herefter skal gennem kvalitetsmøllen, testes og eksekveres.